Technisch rubberafval

Ons bedrijf is breed georiënteerd in rubberhalffabrikaten en rubberrecycling. Wij verzamelen daarom ook diverse soorten technisch rubberafval. Dit restafval wordt in onze fabriek vermalen tot granulaat of tot poeder. Wij brengen deze grondstof weer op de markt als kringloopproduct. Ofwel, ook technisch rubberafval gaat weer als halffabrikaat terug naar de bron.

Technisch rubberafval